A A A

Wiara w Jezusa Chrystusa I

Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa ludzie zdolni są do poświęceń i przezwyciężania trudności. Dzięki niej, Abraham gotów był złożyć swego syna w ofierze, Enoch został przekształcony, a Noa ocalony od potopu (zob. Do Żyd. 11). Te, jak również wiele innych cudów sprawdziło się, dzięki wierze w naszego Pana, Jezusa Chrystusa. „Cuda dokonywane są siłą wiary i to dzięki wierze aniołowie ukazują się i dają objawienia ludziom. Jeśli więc wszystko to ustało, biada ludziom, gdyż stało się tak z powodu niewiary, i wszystko jest na próżno" (Moroni 7:37).

Wiara również umożliwia nam zniesienie cierpień, nieszczęść i utrapień. Job był w stanie znieść ciężkie nieszczęścia które go spotykały, ponieważ posiadał wiarę w Chrystusa. Pan wzmacniał Joba ponieważ Pan zna i pomaga tym, którzy Mu wierzą (zob. Nahum 1:7).

Pomimo że Job przecierpiał więcej niż większość z nas kiedykolwiek będzie miała okazję, nie wyparł się on jednak swego świadectwa ani zwrócił przeciwko Bogu. Wszystkie jego dzieci zginęły gdy dom jego został zniszczony przez huragan. Jego ciało pokryło się wrzodami, tak że przyjaciele a nawet żona śmieli się z niego twierdząc, że cierpiał karę za swe grzechy. Dzięki posiadanej wierze, był on jednak zdolny przetrwać tę próbę. W szczytowym momencie swego nieszczęścia mógł chwalić Boga, mówiąc: ,,Ja wiem, ze Obrońca mój żyje i jako ostatni nad prochem stanie. Potem skóra moja się wyprostuje i w ciele moim zobaczę Boga" (Ks. Joba 19:25-26). Jego wiara została wreszcie wynagrodzona: jego cierpienia skończyły się i został on hojnie pobłogosławiony przez Boga.

Historia Joba ukazuje w jaki sposób wiara, tak jak kotwica, pomaga nam w utrzymaniu naszego świadectwa nawet w obliczu nieszczęść (zob. Ks. Etera 12:4). Możemy doświadczyć choroby, biedy, śmierci lub pokus, jednakże odwołując się do wiary w Jezusa Chrystusa, zostaniemy wzmocnieni i błogosławieni.